O spoločnosti

Firma ŽISS - Žilinská stavebná spoločnosť, s.r.o. bola založená v roku 2003 ako samostatný právny subjekt. Od založenia pôsobí pod hlavičkou právnickej osoby s pôsobnosťou v SR a ČR a vytvára si svojimi stavbami a ostatnými prácami dobré meno a povesť.

Našou prioritou je vždy nájsť to najvhodnejšie riešenie, ktoré zaručuje spokojnosť klientov a kvalitu práce. Dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka.

Profil spoločnosti

Firma vykonáva priemyselné, inžinierske a bytové stavby- teda kompletnú realizáciu stavieb, venuje sa regenerácií a zatepleniu bytových a panelových domov. Je držiteľom licencií na systém baumit a cemix, vydaného technickým a skúšobným ústavom Bratislava. Pre stavby, o ktoré sa uchádza, má vlastné technické zázemie, kvalifikovaných kmeňových pracovníkov a zmluvne viazané kapacity na samostatnú realizáciu diela. O tom, že spoločnosť sa etabluje na trhu svedčí i fakt množstva zrealizovaných zákaziek. V rámci revitalizácie a obnovy objektov, spoločnosť spolupracuje s bytovými družstvami, podnikmi, školskými a nemocničnými zariadeniami. Zákazky realizuje taktiež v rámci spolupráce aj ako subdodávateľ stavebných prác pre väčšie subjekty, ale prevažne pôsobí ako generálny dodávateľ a realizátor diela.

Odborná a technická spôsobilosť

ŽISS - Žilinská stavebná spoločnosť, s.r.o. je držiteľom platnej licencie na zatepľovací systém baumit a systém cemix, vydaného TSUS Bratislava. Všetci pracovníci sú opakovane s pravidelnosťou preškoľovaní, či už po stránke odbornosti, technológií a samozrejme i BOZP. Vedúci pracovníci zodpovedajúci za priebeh a technické dodržiavanie požiadaviek diela (od jeho začatia po ukončenie), sú osoby s registráciou SKSI. Čo je základný predpoklad včasného a zodpovedne zrealizovaného diela s dodržaním STN.

Spoločnosť ŽISS - Žilinská stavebná spoločnosť, s.r.o. v plnej miere preberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené svojou činnosťou a pre takéto skutočnosti je poistená.

Kariéra

Ponúkame prácu pre:

  • spolupracovníkov v oblasti sprostredkovanie zákaziek v rámci SR, ČR a iných krajín EU,
  • stavbyvedúceho odborov pozemné stavby a inžinierske stavby,
  • murárske profesie –pracovné partie, aj jednotlivo,
  • pracovné skupiny na zateľovacie práce.

Informujte sa na tel. číslo: 0905 824 799, 0910 105 011